listopada 30, 2016

Rozważania Adwentowe – Dom na skale

Rozważania Adwentowe – Dom na skale
Czwartek I tygodnia AdwentuNie każdy, kto mi mówi »Panie, Panie« wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie”. (Mt 7,21)

Kiedy dziecko zagubi się wśród tłumu ludzi, woła głośno i pła­cze: "mamo, mamo!" Kiedy wędrowiec zagubi się w gęstym lesie woła: "Hej! Hej!" lub "Hop! Hop!" Kiedy człowiek zagubi się w ży­ciu wśród nieszczęść, cierpień i grzechów, woła: "Panie, Panie! " Cały Adwent wypełniony jest tym wołaniem. W czasie duchowej posuchy wołamy z Izajaszem:

listopada 30, 2016

2. Niedziela Adwentu (A) – Mój Adwent

2. Niedziela Adwentu (A) – Mój Adwent
Kochani moi, to już druga niedziela Adwentu. Czyli znowu – czas ucieka. Conajmniej od św. Mikołaja daje się już zauważyć na ulicach i w sklepach wznoszącą się falę zainteresowań Świętami. Dobry socjolog, który by się na to wszystko patrzył, mógłby sporo wniosków wyciągnąć z tego faktu. Nie ulega wątpliwości, że większość ludzi w naszym kraju do Świąt się przygotowuje – jest tylko różna skala zainteresowań, gdy chodzi o przedmiot Świąt. Można powiedzieć po prostu: jak kto rozumie Święta, tak się do nich przygotowuje. My, zgromadzeni w tej świątyni, chcemy przygotować się do Świąt, przez pogłębienie naszej wiary, przez umocnienie naszej miłości, zasłuchanie w Słowo Boże, które ma moc nas

listopada 30, 2016

2. Niedziela Adwentu (A) – Czas nawrócenia

2. Niedziela Adwentu (A) – Czas nawrócenia
nawróćcie się
Ukochani Bracia i Siostry! Co roku okres Adwentu przeżywamy w duchu nawrócenia: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 3,2) – woła św. Jan Chrzciciel. Trzeba wrócić do Boga, który został zapomniany. Trzeba zmienić styl życia, zmienić kierunek drogi. Bóg tego chce, musimy więc spełnić Jego wolę, podjąć wysiłek nawrócenia.
Adwent jest czasem sposobnym do nowej ewangelizacji naszych rodzin - odkrywania na nowo prawdy o Bogu, o Jego działaniu w nas i przez nas w rodzinnej wspólnocie. Na potrzebę nowej ewangelizacji

listopada 29, 2016

Rozważania Adwentowe – Ważne zadanie: Wy dajcie im jeść!

Rozważania Adwentowe – Ważne zadanie: Wy dajcie im jeść!
cudowene rozmnożenie chleba


Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: «Żal Mi tego tłumu! Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze». Na to rzekli Mu uczniowie: «Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba żeby nakarmić takie mnóstwo?» Jezus zapytał ich: «Ile macie chlebów?» Odpowiedzieli: «Siedem i parę rybek». Polecił ludowi usiąść na ziemi; wziął siedem chlebów i ryby, i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów. Tych zaś, którzy jedli, było cztery tysiące mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Potem odprawił tłumy, wsiadł do łodzi i przybył w granice Magedan”. (Mt 15,32-39)


Problem, który podczas pobytu nad Jeziorem Galilejskim stanął przed Apostołami, dzisiaj występuje z całą ostrością w wielu regionach świata. Ludzie

listopada 28, 2016

Rozważania Adwentowe – Prostota wiary i radość z powołania

Rozważania Adwentowe – Prostota wiary i radość z powołania
Prostota wiary i radość z powołaniaWtorek I tygodnia Adwentu


"Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie słyszeli". (Łk 10,24)

Prostota wiary
Nie każdy Adwent musi być uwieńczony sukcesem. Nie wszys­cy, którzy czekali – doczekali się, chociaż jest powiedziane, że każdy kto szuka znajduje, to przecież nie każde poszukiwanie kończy się odkryciem, czy nową zdobyczą. Wszelkie poszukiwania mogą pro­wadzić do odkryć i zdobyczy, jeśli są

listopada 27, 2016

Rozważania Adwentowe – Przybądź Panie Jezu

Rozważania Adwentowe – Przybądź Panie Jezu
Poniedziałek I tygodnia Adwentu

"Przyjdę i uzdrowię go". (Mt 8,6)
Treść adwentowych modlitw zamyka się w jednym słowie: PRZYBĄDŹ. Od tego słowa wywodzi się nazwa tego okre­su, a modlitwa w nim zawarta była wypowiadana przez wszystkie pokolenia chrześcijan, począwszy od pierwszego. Tej modlitwy chrześcijanie uczą się od samego Chrystusa, który wśród Modlitwy Pańskiej umieścił i tę: "Adveniat regnum tuum - przyjdź królestwo

listopada 27, 2016

Rozważania Adwentowe – Czuwaj i bądź gotowy!

Rozważania Adwentowe – Czuwaj i bądź gotowy!


Jestem tak blisko...
"Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie w takiej godzinie, w jakiej się Go nie spodziewacie...”

W Adwencie dzieci przyniosą światło lampionów, rozjaśnią delikatnie mszą świętą roratnią i będą świadczyć przed Bogiem o pamięci, o czuwaniu, o gotowości wiary.
Kościół przypomni o umykaniu czasu, którego znowu mniej zostało w życiu każdego z nas.
Bo oto kolejny Adwent w naszym życiu. W tym Adwencie mamy się duchowo przygotować na zbliżające się Święta, ale także na ostateczne spotkanie z

listopada 25, 2016

1. Niedziela Adwentu (A) - Czas powstania ze snu

1. Niedziela Adwentu (A) -  Czas powstania ze snu
Moi drodzy! Dziś zaczyna się nowy rok liturgiczny. Pan nie mógł nam dać bardziej pocieszającego słowa, aniżeli to. które usłyszeliśmy. Poczynając od wspaniałego obra­zu, w którym prorok Izajasz zapowiada, że wszystkie narody uznają Pana i nasta­nie czas powszechnego pokoju, poprzez wskazówki Pawia o czuwaniu, aż do przepowiedni ewangelisty Mateusza o bliskim przyjściu Pana – ogarnia nas żywa nadzieja i pewność, że Pan przyjdzie nam z pomocą, co więcej, że On już teraz działa, a nam potrzeba tylko odrobiny uwagi, by namacalnie stwierdzić Jego żywą obecność.

listopada 25, 2016

1. Niedziela Adwentu (A) – Czuwajcie

1. Niedziela Adwentu (A) – Czuwajcie
Ukochani bracia i siostry! 
Chrystus, Król i Pan, którego czciliśmy tydzień temu, ukazał nam blask upragnionego Królestwa prawdy, miłości, sprawiedliwości i pokoju. Dziś, na początku nowego roku kościelnego, zwraca On na powrót nasze oczy ku temu, co leży u podstaw naszej drogi do Niego. I tak myśl biegnie ku początkowi wszystkich początków, do utraconego raju, do smutnej historii grzechu człowieka, a wreszcie do obietnicy zbawienia.
Pozostała nam, synom, wygnańcom Ewy, wielka jak grzech tęsknota i nieodparta

listopada 23, 2016

1. Niedziela Adwentu (A) – Godzina powstania ze snu

1. Niedziela Adwentu (A) – Godzina powstania ze snu
Ukochani bracia i siostry! Kościół, który tydzień temu doprowadził nas do rozważania o potędze Chrystusa – Króla Wszechświata, pragnie wszystkich ludzi poddać temu królowaniu – mocnemu, a zarazem łagodne­mu. Bo królestwo Boże, jak mówił niezapomnianej pamięci słu­ga Kościoła, Prymas Stefan Kardynał Wyszyński, „to jest Kró­lestwo, które »trzyma ręce przy sobie«, a jeżeli wyciąga do kogoś dłoń, to tylko jako przejaw wewnętrznej przyjaźni, życzliwości, miłości braterskiej i oddania”. Takiego „uładzeni” rzeczywistości, o którą potyka się człowiek, chce Chrystus, a za Nim

listopada 22, 2016

Rozpoznać czas Bożego nawiedzenia - Święta Cecylia

Rozpoznać czas Bożego nawiedzenia - Święta Cecylia
Guido Reni (PD) - Św. Cecylia

Z Ewangelii według Świętego Łukasza
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony». Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie?»
Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: „To ja jestem” oraz „Nadszedł czas”. Nie podążajcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec».
Wtedy mówił do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie». (Łk 21,5-11) 


Refleksja nad Słowem Bożym


Jezus Chrystus dziś przepowiada swojemu ukochanemu Jeruzalem zburzenie i

listopada 21, 2016

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny – Co znaczy oddać Bogu wszystko?

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny – Co znaczy oddać Bogu wszystko?


Z Ewangelii według św. Łukasza.
Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki.

I rzekł: „Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie”.  (Łk 21,1-4)Refleksja nad Słowem Bożym


Dziś chcemy z miłością zatrzymać się przy osobie Maryi, w dniu Jej poświęconym, w dniu Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Encyklika Lumen Gentium nazywa Maryję “Umiłowaną Córką Ojca”, bo w Niej znalazł wyraz Boży plan miłości wobec ludzkości upadłej przez grzech pierworodny.

listopada 20, 2016

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (C) - Co znaczy uczestniczyć w Królestwie Chrystusa?

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (C) - Co znaczy uczestniczyć w Królestwie Chrystusa?
Pojęcie "króla", "królestwa" kojarzy się nam dzisiaj w pierw­szym rzędzie z autorytaryzmem, wyzyskiem, zniewoleniem, totali­taryzmem. Ktoś nad nami staje, podbija nas, ogranicza, działa i myśli za nas, każe nam służyć. Słusznie wydaje się to nam nie­sprawiedliwe i niegodne człowieka. Trzeba przyznać, że królestwa ziemskie miały nieraz w historii takie negatywne oblicze. Było ono poniekąd nieuniknione ze względu na niedoskonałość ustroju monarchicznego. Demokratyczne systemy, o ile są rzeczywiście realizowane, okazują się bardziej chyba odporne na tego typu wypaczenia.

listopada 17, 2016

Słowo Boże na dziś - Dlaczego Jezus na widok miasta zapłakał nad nim?

Słowo Boże na dziś - Dlaczego Jezus na widok miasta zapłakał nad nim?

Widok na Jerozolimę z Góry Oliwnej/Fot. J. Tabor
Czwartek, XXXIII tydzień Okresu Zwykłego

Z Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą, a nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia». (Łk 19,41-44)


Refleksja nad Słowem Bożym

Pielgrzymi, którzy dostąpili szczęścia stąpania po Ziemi Świętej, zwanej

listopada 16, 2016

Słowo Boże na dziś – Dobrze widzieć i pomnażać talenty

Słowo Boże na dziś – Dobrze widzieć i pomnażać talenty

Dobrze widzieć i pomnażać talenty
Środa, XXXIII tydzień Okresu Zwykłego
Z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła
Ja, Jan, ujrzałem: oto drzwi otwarte w niebie, a głos, ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby rozmawiającej ze mną, powiedział: «Wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać». Doznałem natychmiast zachwycenia: A oto w niebie stał tron i na tronie Ktoś zasiadał. A Zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza dokoła tronu – podobna z wyglądu do szmaragdu. Dokoła tronu – dwadzieścia cztery trony, a na tronach dwudziestu czterech siedzących Starców, odzianych w białe szaty, a na

listopada 11, 2016

33. Niedziela Zwykła (C) – Dzień ostatni

33. Niedziela Zwykła (C) – Dzień ostatni


W listopadzie stajemy nad grobami naszych braci w głębokiej zadumie. Myślimy o wielkiej rzeszy ludzi ze wszystkich pokoleń i języków, którzy przeszli, dobrze czyniąc, przez ten świat. Oddawaliśmy hołd bohaterom naszej narodowej przeszłości. Z perspektywy czasu oceniamy ich życie. Wielu z nich urosło do miary postaci pomnikowych. W granicie i spiżu utrwalamy ich pamięć.
Po latach, z perspektywy czasu, łatwiej dostrzec słuszność postaw ludzkich, łatwiej docenić wielkość, łatwiej zobaczyć moc człowieka, jego niezależność od

listopada 08, 2016

33. Niedziela Zwykła (C) – Kamień na kamieniu

33. Niedziela Zwykła (C) – Kamień na kamieniu

świątynia

Przyjdzie czas, kiedy z tego na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu” (Łk 21, 6).
Ukochani Bracia i Siostry! W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o mieście. Mówi o mieście, które kocha. Kocha, bo ono jest domem Ojca. Jest najpiękniejszym domem, jaki ludzie potrafili zbudować Ojcu na ziemi. Jezus mówi o zburzeniu miasta. Mówi o straszliwej tragedii, która przyniesie miastu zagładę. Nie zostanie kamień na kamieniu. Zatrzęsą się posady i… runą wspaniałe, złocone sklepienia, przestronne krużganki,

listopada 06, 2016

Homilia na Święto Niepodleg­łości Polski – Obrońcy niepodległości

Homilia na Święto Niepodleg­łości Polski – Obrońcy niepodległości


Ukochani Bracia i Siostry! W listopadzie 1918 roku po długiej nocy niewoli, odrodziła się niepodległa Polska. Wymarzona, wytęskniona i nareszcie własna. Niełatwe były dzieje naszego Narodu. Tę „krzyżową drogę” do niepodległości znaczyły pobojowiska Konfederacji Barskiej, Insurekcji Kościuszkowskiej, kolejnych po­wstań narodowych, pola bitew I wojny światowej, powstań: wielkopolskiego i śląskich, mogiły często bezimienne polskich tułaczy, rozrzucone po wszystkich kontynentach...
Dziś wspominamy obrońców naszej Ojczyzny, którzy walczyli u boku Kościuszki pod Racławicami, Szczekocinami, Maciejowicami i na Pradze Warszawskiej...
Myślimy o tych obrońcach, co rozproszeni po całym świecie, w Legionach

listopada 04, 2016

32 Niedziela Zwykła (C) – Gdy trzeba powiedzieć: Nie!

32 Niedziela Zwykła (C) – Gdy trzeba powiedzieć: Nie!

32 Niedziela Zwykła (C)

1. W jednej ze swych nowel Józef Conrad Korzeniowski przenosi czytelników w głąb puszczy afrykańskiej, do pry­mitywnego szczepu tubylców, u których zamieszkał i którymi zawładnął jeden biały człowiek, Europejczyk. Przyszedł tu kiedyś z bronią palną, jak gromowładne bóstwo i został już wśród nich uznawany za istotę wyższą, pozaziemską. Tu jemu wszystko wolno. Czuje się jak Nietzcheański nadczłowiek, poza dobrem i złem. Nie służy nikomu, przeciwnie, jemu służą. Jest przedmiotem bałwochwalczego kultu, bożkiem, przed którym
Copyright © 2016 Homilie i rozważania , Blogger