kwietnia 09, 2017

Niedziela Męki Pańskiej

 Cóż więc mam uczynić z Jezusem, któ­rego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: na krzyż z Nim!

To tak, jakby na spotkaniu rodzinnym przysiedli w zadumie najbliżsi i wspominali, jak było z tymi, którzy ich kochali, i któ­rych oni kochają mimo upływu czasu - że spisek przeciw Jezu­sowi - że namaszczenie w Betanii - że uczta paschalna - że zdrada Judasza - tragedia zaparcia się Piotra - a potem wielka radość kapłanów - spotkanie na dziedzińcu Piłata - Krzyż - Śmierć - Pogrzeb. I pozostało wyciszenie serca i miłowanie aż do chwili radosnego obwieszczenia, że Jezus znowu jest u drzwi i będą z Nim, a potem na zawsze, do końca świata...
Nie trudno wyobrazić sobie przeżycia bliskich, nastrój cze­kania i zaufania słowom, które im zostawił jako zapewnienie, jak bardzo ich miłuje.
Kościół chce, żebyśmy podobnie uczestniczyli w tym ta­jemniczym początku Odkupienia świata. Ma ten nastrój budzić w nas osobistą więź z miłością Jezusa, której trzeba odpowie­dzieć swoim życiem. Ma to być okazją pogłębiania więzi z Bo­giem zadanej światu jak też więzi z wszystkimi, których ogar­nęły ramiona Jezusa na krzyżu.
Mają te chwile być zadatkiem misji zbawiania oddalonych jeszcze ciągle, zagubionych, odwróconych od krzyża, aby mieli okazję odszukać własne drogi do Pana Boga.
Dla wielu ze słuchaczy tekstu ewangelicznego może to być przywołanie pod krzyż Jezusowy, aby odpowiedzieć życiem na znak krzyża dany przy chrzcie świętym, postawiony przez ro­dziców na czole dziecka, szanowany w rodzinnym mieszkaniu i zostawiony na czas ostatni, gdy go nam podadzą w namasz­czeniu pożegnania u progu ziemi.
Takie spotkania jak dzisiejsze, to testament, który rodzina odczytuje z szacunkiem, przyjmując dar zbawienia rozpoczyna­jący inny czas ludzkości.
Otwarte ramiona Chrystusa stają się bramą miłości, która jest nadzieją i jedynym sensem istnienia. To nie krzyż nas przy­wołuje, ale miłość, która woła wymawiając nasze imiona...


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 Homilie i rozważania , Blogger