maja 01, 2017

Posłuchajcie o Maryi

Niemal dwa tysiące lat temu św. Paweł w Liście do Rzymian napisał: „Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17). Przez wszystkie wieki istnienia Kościoła głęboka prawda tego zdania wielokrotnie została potwier­dzona. Apostołowie i uczniowie Chrystusa rozeszli się po świecie i przez ich głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie pomnażała się liczba wierzących. Wśród słuchających byli tacy, którzy natychmiast z ra­dością przyjmowali Ewangelię, inni zaś mieli uszy zamknięte, a serca oporne i bardziej zwrócone ku sprawom tego świata niż ku Niebu. Słowo Boga potrafi jednak dotrzeć do człowieczej duszy różnymi drogami. Często, aby pokonać ludzką głuchotę, skruszyć skorupę, którą człowiek oddziela się od Zbawiciela, aby otworzyć i uwrażliwić serce, przemawia przez innych ludzi i wydarzenia. Pierwszą osobą, która przyjęła Dobrą Nowinę o Jezusie była Maryja. Wiara i miłość wypełniająca Jej Niepokalane Serce sprawiły, że na Zwiastowanie przyniesione przez Gabriela odpowiedziała swoim „tak”. W Jej ło­nie odwieczne Słowo Boga stało się Ciałem. Ona zaś jako pierwsza ewangelizatorka poniosła tę radosną nowinę do swej krewnej Elż­biety. Przez cały czas Maryja wiernie towarzyszyła swojemu Synowi. Nie cofnęła się nawet, kiedy umierał na krzyżu. Trwała przy Słowie Boga, gdy okryły je ciemności grobu i doczekała się radości Zmartwychwstania.
Misja Maryi w Bożym planie Zbawienia nie kończy się na wyda­rzeniach opisanych na kartach Pisma Świętego. Ona jest z Kościołem nieustannie i będzie mu Matką aż do wypełnienia dzieła swego Syna na końcu czasów. Szczególnym wyrazem tej macierzyńskiej miłości i czułości są objawienia maryjne.
Najczęściej Matka Boża ukazuje się prostym ludziom, aby ostrzec rzed grożącym niebezpieczeństwem, ożywić wiarę i wezwać do nawrócenia. Często w miejscu objawień powstawało sanktuarium Maryjne, w którym Bóg nadal działa dzięki orędownictwu Matki Jezusa. Sanktuarium jest konkretnym, przypisanym do danego miejsca nakiem, wskazującym na Maryję, na to, w jaki sposób ukazywała się na biednym i zagrożonym ludziom, jakie pełne miłości upomnienie kierowała do ludzi i jak łaska Boga zadziałała przez Jej słowa. Wielkie są owoce nawrócenia, które sprawia opowieść o spotkaniu Maryją. Prosty Indianin, św. Juan Diego przez kilka lat opowiadał o nim pobratymcom o tym, jak na meksykańskim wzgórzu w Guadape ukazała mu się Matka Boga. Dzięki jego świadectwu nawróciło się dziewięć milionów Indian. Na polskiej ziemi Maryja ukazała się iędzy innymi pasterzowi Mikołajowi Sikatce w grąblińskim lesie nieopodal Lichenia. Pasterz mówił o Niej i przekazywał Jej słowa innym, a dzisiaj Jej cudowny wizerunek w bazylice licheńskiej nawiedza nie­mal milion ludzi rocznie. W tym roku obchodzimy setną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatima, objawień Maryi trójce prostych dzieci – Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji. Miesiąc maj w polskim Kościele jest czasem maryjnej modlitwy słuchania o Maryi. Aby przyniosło ono dobre i mądre owoce, trzeba zawsze zaczynać od słowa Boga zapisanego na kartach Biblii i w Tra­dycji Kościoła. Do takiego słuchania w tych „majowych czytankach” chcę Was zaprosić. Do słuchania o wielkich dziełach, które uczynił w życiu Maryi sam Bóg. Jak już wspomniałem, w tym roku przypada setna rocznica objawień Matki Bożej w Fatima. Maryja ma nam wiele do powiedzenia – w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Dlatego zapraszam również do posłuchania o tym, czego za sprawą Jej osoby dokonał kiedyś i dokonuje dzisiaj Jezus Chrystus w miejscu uświęconym maryjnymi objawieniami, a zwłaszcza w naszych sercach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 Homilie i rozważania , Blogger